top of page

Gert W Koekkoek, geboren op 31 augustus 1948 te IJsselmuiden; 

In 1972 behaalde hij de onderwijs akte NIII (bouwkunde) en Pedagogiek. Pas na de studies informatica en projectleider HTI startte hij in 1978 met de opleiding Architectuur aan de Academie Van Bouwkunst te Amsterdam waar hij in 1988 afstudeerde.

De Rijksdienst voor de IJsselmeer Polders bracht Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland in cultuur. Voor de jaarlijkse uitgifte van landbouw-, veeteelt- en fruitbedrijven heeft hij als tekenaar bij de afdeling Boerderijenbouw hieraan meegewerkt. Gedetacheerd bij de projectgroep die de Agora in het nieuwe centrum heeft gerealiseerd. Daarna heeft hij bij de afdeling Bouwkunde meegewerkt aan o.a. de 708 woningen in de Schouw. Op detacheringbasis bijdragen geleverd aan de projectgroep Almere. 

In 1979 als Project Coördinator aangesteld bij het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer Polders waarna hij in dienst is getreden bij de afdeling SOW van de gemeente Lelystad. 

In 1988 de gemeente verlaten als architect en gestart met zijn architectenbureau, Met deze ervaringen hebben we opdrachten verworven van diverse marktpartijen.

Bekijk e.e.a. onder het tabblad Projecten van deze site.

In 1990 aangesteld als senior architect ½ fte bij de Rijks Gebouwen Dienst regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe). Daar hebben we ons toegelegd op het creëren van visie in de initiatief- en definitiefase van (complexe) huisvestingswensen; van o.a. rechtbanken, musea, kantoren en grote centrumontwikkelingen.

De focus lag op de ontwikkeling en verkenning van het programma, locatiekeuze, bepaling van de randvoorwaarden, ambities en het budget waarmee een project kan worden gerealiseerd. Een interessant aspect van deze functie was het optreden als gedelegeerde van de rijksbouwmeester.

Vanaf 2003 heb ik als coördinerend Architect binnen de RGD (Noord-Holland en Utrecht) leiding gegeven aan een groep architecten voor diverse ontwerp opdrachten en integrale advisering omtrent ruimtelijke kwaliteit, doen van studies en analyses en het maken van (ambitie)plannen. Ervaringen op het gebied van restauraties, instandhouding, interventie en herontwerp van kleine tot grote complexen.

Na de brand in het Smeding huis werd mij gevraagd de herhuisvesting van de 600 V&W. werkplekken te begeleiden als mede het vervolgonderzoek op het “wat nu” te leiden. Aardig detail was dat ik ooit zelf in dat gebouw begonnen ben.

​Een greep uit de in die periode verrichte werkzaamheden;

 • Supervisor​ namens de Rijksbouwmeester voor de ontwikkeling en aanbesteding voor de bouw van de X-Ray Scans voor de Douane op Schiphol.

 • Knoop Kazerne Utrecht - Studie herontwikkeling van het complex

 • Kasteel Assumburg Heemstede - Begeleiding ontwerp inpassing Stayokay

 • Koepel PI Haarlem - diverse aanpassingen

 • Zuiderzee Museum Enkhuizen - diverse onderzoeken en studies.

 • Justitiecomplex Schiphol - programma ontwikkeling - locatie en massa studies.

 • Van Gogh Museum - Studie naar uitbreidingsmogelijkheden en entree wijziging.

 • KLPD water Oosterdok --- Ontwerp en uitvoering van huisvesting

 • Veel verbouwingen voor de Belastingdienst. 

 • Medisch Tucht College Amsterdam - Ontwerp invulling.

 • Museum Catharijneconvent Utrecht.

 • Trompenburg 's-Graveland - Begeleiding restauratie.

 • Rechtbank Amsterdam - Locatie onderzoeken - Inpassing studies.

 • Gerechtshof Amsterdam - Locatie onderzoeken - Inpassing studies.

 • Hergebruik bestaande panden - ROB Amersfoort - Belasting gebouw Haarlem.

 • ​In 2012 heb ik afscheid genomen van het Vastgoedbedrijf.

bottom of page